Beznádejný blud

Benjamin bol básnik, balil bilióny báb. Bádal, že borovička bola bázňou básnikov. Na bavoráku brázdil bosniacke brehy. Beťár, básne jeho brakmi boli.

Beta, bulimička z bratislavských barov, bola baletkou. Balila biednymi bokmi a baletom, balíkom bravúrnym.  Bedminton bohatých býval v Bruseli Betinou brandžou. V Bludisku bolesti buntošili a bosí bežali s bezúhonnými bubeníkmi. Beta biedne balila Benjamina. Belasé boa, bledá baretka... Benjamin sa bicykloval, blbec. Blúdili Breznom až do belasého brieždenia. Beta bezmocne božekala, Benjamin bol blízko. „A biligválne bozky?“. „Bohužiaľ...“ brblal Benjamin. Betu to bolelo. Bodla.

Blížilo sa biele BMW, bleskovo blikalo. „Benjamin? Bol by býval boháčom.“ Beta sa borila blatom. Blažene bránila bridkú bratovraždu. Bol to blud. Bláznom bola Beta. Beta brutálne bodla Benjamina. Babka bohémka jej blahoželala broskyňovou bublaninou a buldog Boris brechal.

Bársčo bolo, bársčo bude. Bodaj by búrka bola.


_____

Moje riešenie domácej úlohy na tému "Ako zbaliť chlapca",
kde sa každé slovo začína na písmeno B.

Comments

Popular Posts