Neslobodno

Komentár 
(zadanie na hodinu "Žurnalistické žánre")

Zhruba pred pol rokom som prechádzala Námestím SNP v našom hlavnom meste. Očami som prebehla po pamätnej tabuli a slová, ktoré som si prečítala, mi zostali v mysli kým sa nezotmelo. Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden. Narodila som sa do slobodnej krajiny, nemusela som kvôli tomu pohnúť ani brvou. Znamená to, že svojej slobody nie som hodná?

Zopár týždňov neskôr som stála v päťdesiat tisícovom dave na tom istom námestí. Stála som tam kvôli svojej, našej, slobode. Pretože dvaja mladí ľudia, ktorí sa takisto ako ja, narodili do slobodnej krajiny, boli zavraždení. Ján s Martinou si slobodne plánovali budúcnosť, slobodne chystali svadbu, slobodne pracovali, slobodne vyjadrovali svoj názor. Čo však na Slovensku znamená sloboda, keď vám za ňu môžu okrem iného vpáliť guľku do hrude?

Vystrelené guľky spustili lavínu, ktorá sa každým dňom zväčšovala a naberala silu. Nebola to len vražda, ale stav našej politiky. Objavila sa mafia, milión eur na obrazovke televízií v domácnosti a burácajúci dav túžiaci po naozajstnej slobode v každom väčšom meste krajiny. Aj tí, ktorí sa o politiku nikdy nezaujímali, začali čítať noviny, zapli si rádio a sledovali tlačovky. Slovensko, ktoré sa doposiaľ tvárilo ľahostajne, sa zrazu ozvalo.

Ja som taktiež patrila k ľuďom, ktorí sa do politiky nestarali, nesledovali dianie v parlamente a rôzne kauzy len na sekundu registrovali vo svojom zornom poli. O naše politické strany som sa prvýkrát výrazne zaujímala pred voľbami, kedy som naozaj túžila byť v obraze. Odvtedy však opäť ubehol nejaký čas a môj politický záujem ochabol. Udalosti posledných týždňov mi však nedovolili zotrvávať v sladkej nevedomosti. Chcela som si na veci utvoriť vlastný názor, aby som rozumne vedela odpovedať aj mladšiemu bratovi na jeho otázky.

Kto je Soros? Prečo chcú, aby Kaliňák odstúpil? Treba sa báť?

Desať rokov sme dobrovoľne žili a sledovali divadlo, v ktorom sa nesloboda pravidelne preobliekala za slobodu s červenými karafiátmi pre všetky voličky. Opona sa však roztrhla a padla. Zákulisie sa odkrylo a divákom sa nechcelo viac tlieskať.


Comments

Popular Posts